Смарт Импрес ЕООД стартира нов проект, насочен към цялостната изработка на книжни издания.

SmartBooks е платформа, създадена от „Смарт Импрес“ ЕООД в помощ на автори, които не са обвързани с конкретно издателство и се нуждаят от професионална подкрепа за издаването на своите произведения.

На пръв поглед пътят на една книга от клавиатурата на нейния автор до ръцете на читателя изглежда дълъг и труден, но с професионална помощ той може да бъде извървян бързо и безпрепятствено.

През SmartBooks всеки автор може да направи запитване относно възможностите за изработка на неговата книга, след което безплатно ще бъде консултиран кой е най-подходящият за неговото произведение формат, как да направи ценообразуване за книгата и т.н.

Екипът на SmartBooks предлага:

  • Редакция и коректура на текста
  • Дизайн, предпечат и печат на книжното тяло
  • Доставка, складиране и продажби
  • Маркетинг и реклама в социалните мрежи